• test

Oferta

Oferuję tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki z zakresu:

 • ekonomii,
 • rachunkowości,
 • prawa,
 • bankowości,
 • ubezpieczeń,
 • oraz słownictwa codziennego użytku.

Do tłumaczonych przeze mnie dokumentów należą:

 • umowy w obrocie prawno-handlowym (umowy najmu, sprzedaży, zakupu, umowy o pracę),
 • umowy bankowe,
 • raporty i sprawozdania, w tym sprawozdania finansowe,
 • umowy ubezpieczeniowe,
 • druki i formularze urzędowe,
 • dokumentacja komunikacyjna,
 • inne dokumenty.

Ponadto oferuję tłumaczenia ustne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych oraz korektę językową tekstów.

Ceny za usługi:

– tłumaczenie przysięgłe (1 strona = 1125 znaków ze spacjami):

 • z języka niemieckiego na polski: 28 zł,
 • z języka polskiego na niemiecki: 32 zł,

– tłumaczenie zwykłe (1 strona = 1800 znaków ze spacjami):

 • z języka niemieckiego na polski: 32 zł,
 • z języka polskiego na niemiecki: 35 zł,

– tłumaczenie ustne 1 godzina = 120 zł

Strona rozliczeniowa dla pisemnego tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków, dla tłumaczenia zwykłego – 1800 znaków.

 

Fotolia_46311231_Subscription_XXL

Fotolia_925069_Subscription_XL